Home Tổng Hợp Chi phí trực tiếp khác theo thông tư 06/2016 như thế nào?

Chi phí trực tiếp khác theo thông tư 06/2016 như thế nào?

bởi thanchien
chi phí trực tiếp khác theo thông tư 06/2016

Chi phí trực tiếp khác theo thông tư 06/2016 là gì? Nếu bạn đang quan tâm đến chủ đề này hãy theo dõi bài viết dưới đây!

Hiện nay các văn bản hướng dẫn lập dự toán mới nhất là Nghị định 32/2015 / NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí xây dựng và Thông tư 06/2016 / TT-BXD ngày 10/3/2016 đã hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Hai văn bản này lần lượt thay thế hoàn toàn cho hai văn bản mà lâu nay chúng ta thường áp dụng là Nghị định 112/2009 / NĐ-CP và Thông tư 04/2010 / TT-BXD. Cụ thể chi phí trực tiếp khác theo thông tư 06/2016 là gì? 

Việc thay đổi văn bản trên dẫn đến nhiều thay đổi về cấu trúc, bố cục và phương pháp ước lệ mà chỉ những người thường xuyên tìm hiểu văn bản, chịu khó trao đổi với đồng nghiệp mới có thể hiểu rõ. Trong chủ đề này, tôi và bạn sẽ tìm hiểu về “Chi phí trực tiếp khác” để xem chi phí đó nằm ở đâu và như thế nào trong cơ cấu và thành phần của dự toán.

Chi phí trực tiếp khác theo thông tư 06/2016?

Thực ra theo các văn bản hướng dẫn mới nhất hiện nay Nghị định 32/2015 / NĐ-CP ngày 25/03/2015 và Thông tư 06/2016 / TT-BXD thì “Chi phí trực tiếp khác” trong dự toán được gọi là “Chi phí của một số các công việc thuộc hạng mục chung nhưng không xác định được khối lượng so với thiết kế “, bao gồm:

– Chi phí an toàn lao động và bảo vệ môi trường cho những người lao động trên công trường và môi trường xung quanh.

– Chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu

– Chi phí di chuyển lực lượng lao động trong công trường

– Chi phí bơm nước và loại bỏ bùn thải không thường xuyên

Được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa giá thành xây dựng và chi phí lắp đặt, hiệu chuẩn thiết bị trước thuế giá trị gia tăng quy định tại Biểu 2.4 – Phụ lục 2 – Thông tư 06/2016 / TT-BXD.

chi phí trực tiếp khác theo thông tư 06/2016

* Ghi chú:

– Đối với công trình xây dựng có nhiều hạng mục công trình, hạng mục công trình áp dụng định mức tỷ lệ trên theo loại công trình.

– Đối với công trình có chi phí xây lắp, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị trước thuế GTGT dưới 50 (tỷ đồng), chưa rõ định mức của một số công việc thuộc hạng mục chung. Khối lượng được xác định từ thiết kế quy định tại bảng trên đây, không bao gồm chi phí xây dựng phòng thí nghiệm tại chỗ.

– Chi phí một số công việc thuộc hạng mục công trình tổng hợp trong hầm giao thông, hầm thủy điện, hầm lò bao gồm: Chi phí vận hành, chi phí sửa chữa thường xuyên hệ thống cấp thoát nước, cấp gió, cấp điện thi công trong hầm. Và chi phí này không bao gồm chi phí đầu tư ban đầu cho hệ thống thông gió, chiếu sáng, hệ thống điện, cấp thoát nước và giao thông phục vụ thi công trong hầm.

– Đối với công trình thủy điện, thủy lợi, định mức tỷ lệ trên không bao gồm các chi phí sau:

+ Chi phí đầu tư ban đầu cho hệ thống nước kỹ thuật để xây dựng công trình;

+ Chi phí đầu tư ban đầu cho việc bơm nước, nạo vét bùn, bơm tiêu thoát nước hố móng ngay sau khi ngăn sông, chống lũ và hệ thống điện phục vụ thi công;

+ Chi phí bơm tiêu thoát nước hố móng ngay sau khi sông bị tắc, ngập;

+ Bổ sung chi phí thí nghiệm thí nghiệm thi công bê tông đầm lăn (RCC).

Sự khác biệt của “Chi phí một số công việc thuộc hạng mục chung nhưng không xác định được khối lượng từ thiết kế” theo tên mới so với “Chi phí trực tiếp khác” theo tài liệu cũ.

– Theo Thông tư 04/2010 / TT-BXD “Chi phí trực tiếp khác” được đưa vào bảng tổng hợp Dự toán xây dựng công trình và bằng tỷ lệ (%) chi phí trực tiếp (Biểu 3.1-Phụ lục 3) mà Thông tư hiện hành quy định. 06/2016 / TT-BXD, chi phí này không còn trong bảng tổng hợp dự toán xây dựng công trình, chi tiết xem hình bên dưới:

chi phí trực tiếp khác theo thông tư 06/2016

Bảng 3.1-phụ lục 3 – thông tư 06/2016/TT-BXD

Theo Thông tư 06/2016 / TT-BXD “Phần chi phí một số công việc thuộc hạng mục chung nhưng không xác định được khối lượng thiết kế” sẽ được tính vào phần “Hạng mục chung” của “Chi phí khác” trong dự toán xây dựng, cụ thể như sau :

chi phí trực tiếp khác theo thông tư 06/2016

– Ngoài ra, tỷ lệ (%) của một số loại công trình cũng có sự thay đổi, cụ thể:

+ Theo quy định tại Thông tư 06/2016 / TT-BXD hiện hành như Bảng 2.4 – Phụ lục 2 nêu trên.

+ Theo Thông tư 04/2010 / TT-BXD, xem hình bên dưới:

chi phí trực tiếp khác theo thông tư 06/2016

Kết luận

Bài viết hi vọng sẽ giúp bạn hiểu cặn kẽ hơn về “Chi phí trực tiếp khác theo thông tư 06/2016” trong dự toán xây dựng, tránh tình trạng thường xuyên nhầm lẫn trong chi phí này. Qua phân tích chuyên đề, chúng tôi cũng muốn truyền tải đến bạn đọc cách tiếp cận, cập nhật và vận dụng các quy định, văn bản hướng dẫn của Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng. 

You may also like

Leave a Comment