Home Học Tập Bài tập câu gián tiếp lớp 8 có đáp án

Bài tập câu gián tiếp lớp 8 có đáp án

bởi thanchien
bài tập câu gián tiếp lớp 8 có đáp án

Với mong muốn  giúp các bạn học sinh hiểu và nắm rõ hơn ngữ pháp trong tiếng Anh. Chúng tôi đã và đang cho ra mắt rất nhiều tài liệu giúp củng cố các kiến thức cơ bản về cả từ vựng và ngữ pháp, phát âm. Đặc biệt nhất phải kể tới các dạng bài tập câu gián tiếp lớp 8 có đáp án mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong bài viết hôm nay.bài tập câu gián tiếp lớp 8 có đáp án

Nhắc lại định nghĩa về câu gián tiếp trong chương trình tiếng Anh lớp 8.

Câu gián tiếp hay còn gọi là câu trần thuật, tường thuật lại một cách gián tiếp lời của người khác. Trong tiếng anh, loại câu này là một trong những kiến thức ngữ pháp cơ bản mà bất kỳ người học tiếng Anh nào cũng cần nắm rõ.

Ngoài ra, bạn cần biết câu trực tiếp (direct speech) là câu nói của người nào đó được trích dẫn lại nguyên văn và sẽ thường để ở trong dấu ngoặc kép. Còn ​với câu gián tiếp (indirect/reported speech) sẽ là câu tường thuật lại lời nói của người khác theo ý của người nói lại sao cho ý nghĩa không thay đổi.

Cách sử dụng câu gián tiếp – câu trần thuật trong tiếng Anh.

Khi muốn chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp, bạn chỉ cần ghép nội dung tường thuật vào sau động từ tường thuật sau đó thực hiện thêm một số biến đổi như sau.

Lùi thì của câu đi một bậc.

Trong trường hợp động từ tường thuật (reporting verb) của câu đang ở thì quá khứ thì khi sang câu gián tiếp, bạn phải lùi động từ chính về quá khứ một bậc theo quy tắc:bài tập câu gián tiếp lớp 8 có đáp án

Bên cạnh đó sẽ có một số trường hợp không cần lùi thì khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp như:

– Nếu động từ tường thuật (reporting verb) được chia ở các thì hiện tại thì bạn giữ nguyên thì của động từ chính và các trạng từ chỉ nơi chốn cùng với trạng từ chỉ thời gian ở câu trực tiếp khi chuyển đổi sang câu gián tiiếp.

Ví dụ: She says: “I’m going to New York next week.” => She says she is going to New York next week.

– Nói tới sự vật, sự việc luôn đúng. Ví dụ như: “ The earth moves round the sun” she said => She said that the earth moves round the sun.

– Ngoài ra còn có trường hợp của câu điều kiện loại 2, loại 3; Wish + Past simple/ Past perfect; Cấu trúc “ It’s time somebody did something”; Hoặc các từ Would/ should/ ought to/ had better/ used to đều sẽ không chuyển.

Biến đổi các đại từ, tân ngữ và các tính từ sở hữu của câu.

Biến đổi một số động từ khuyết thiếu khi chuyển sang câu gián tiếp.

Các động từ khuyết thiếu cần biến đổi gồm: Can => could; May => might; Must => had to; Will => would; Shall => should.

Biến đổi một số động từ chỉ thời gian hay nơi chốn trong câu gián tiếp.

Khi bạn muốn chuyển từ lời nói trực tiếp sang gián tiếp, những động từ tường thuật đang ở thì quá khứ thì các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn, các đại từ chỉ định sẽ được chuyển đổi theo quy tăc sau.

bài tập câu gián tiếp lớp 8 có đáp ánCông thức chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp trong tiếng Anh.

Muốn biến đổi từ câu trần thuật trực tiếp sang câu gián tiếp, bạn có thể sử dụng các động từ tường thuật phổ biến như say (that), tell sb (that)…

Ngoài ra còn cần thực hiện các biến đổi cần thiết về đại từ, tân ngữ, và tính từ sở hữu, đặc biệt cần lùi thì nếu động từ tường thuật được chia ở thì quá khứ.

Công thức chuyển đổi: S + said /said to sb that/ told sb that + Clause.

Ví dụ: “ I am going to buy this car next month”, he said.

​=> He said that he was going to buy that car the following month.

Một số trường hợp đặc biệt của câu gián tiếp trong tiếng Anh.

​Đôi khi bạn cần căn cứ vào sắc thái ý nghĩa của câu trực tiếp mà chọn động từ tường thuật phù hợp. Ngoài ask, tell, các động từ tường thuật còn được chia thành 2 nhóm chính gồm:

– Câu gián tiếp có động từ tường thuật đi cùng to V: Offer to V, Invite sb to V, Remind sb to do st, Warn sb to V.

– Câu gián tiếp có động từ tường thuật đi với Ving: Apologize (to sb) for st/ doing st; Accuse sb of st/ doing st; ​Suggest Ving…

Bài tập vận dụng câu gián tiếp trong tiếng Anh lớp 8.

Với mục đích giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chuyển đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp, chúng tôi sẽ đưa ra một số bài tập vận dụng về kiến thức này.

Bài tập 1: Chuyển những câu sau sang câu gián tiếp.

 1. “Open the door,” she said to them.

=> She told them to open the door.

 1. “Where are you going?” she asked him.

=> She asked him where he was going.

 1. “Which way did they go?” she asked.

 => She asked me which way they had gone.

 1. “Bring it back if it doesn’t fit”, I said to him.

=> I told him to bring it back if it didn’t fit.

 1. “ Don’t try to open it now,” Hoa said to us.

=> Hoa told us not to try to open it then.

 1. “She’s not at home”, he said.

=> He said that she was not at home.

 1. “Is the bus station far away?” the boy asked.

=> The boy wanted to know whether/ if the bus station was far away.

Bài tập 2: Chuyển những câu sau từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp.

 1.     “ I walked home after the event,” Harry said.

=> Harry told me that he had walked home after the event.

 1.     “ Do you enjoy listening to music?” Binh asked she.

=> Binh asked her if she enjoyed listening to music.

 1.     Thanh said to me “Can you speak Vietnamese?”

=> Thanh asked me if I could speak Vietnamese.

 1.     “ I don’t like this blue cap,” Nguyet said.

-> Nguyet told me that she didn’t like that blue cap.bài tập câu gián tiếp lớp 8 có đáp án

Câu gián tiếp là một phần kiến thức quan trọng trong chương trình tiếng Anh lớp 8. Mong rằng với việc nhắc lại các lý thuyết về câu gián tiếp, cùng với một số bài tập câu gián tiếp lớp 8 có đáp án trên đây, bạn sẽ thành thạo hơn khi làm dạng bài tập chuyển câu này.

You may also like

Leave a Comment